Ang pagdating ng who is trent reznor dating

Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa Espanya.Kabilang dito ang pag-aalsang pinamunuan ni Diego Silang mula sa Ilocos ng Hilagang Luzon, kung kailan nagtatag si Silang ng isang pamahalaang nagsasarili na nakikipag-ugnayan sa mga Britaniko.Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na mayroong 264 mga tauhang mandaragat.Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.Ayon sa manunulat ng Bibliya na si Nehemias, lumabas ang salita na muling itayo ang mga pader sa palibot ng Jerusalem “noong ikadalawampung taon ni Artajerjes na hari.” (Nehemias 2:1, 5-8) Pinatutunayan ng mga istoryador na ang taóng 474 B. Kung gayon, ang ika-20 taon ng kaniyang pamamahala ay 455 B. Ang ideyang ito ng mga sanlinggo ng mga taon, o yugto ng panahon na may tigpipitong taon, ay pamilyar sa mga Judio noong sinaunang panahon. Iyan ang eksaktong taon nang si Jesus ay mabautismuhan at maging Mesiyas! Halimbawa, ipinangingilin nila ang taon ng Sabbath tuwing ikapitong taon. Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.

Ang kailangan na lamang nating gawin ngayon ay magbilang. Naging pormal na Kolonya ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 nang italaga ni Haring Philip II (nanungkulan bilang hari ng Espanya mula 1556 hanggang 1598 Noong 1571, pinili ni Legazpi ang Maynila upang maging kabisera ng kolonya.Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mehiko (Bagong Mehiko).Upang malaman ang panahon ng pagdating ng Mesiyas, kailangan muna nating alamin ang pasimula ng yugto ng panahon na aakay sa pagdating ng Mesiyas. Binanggit ni Daniel kung kailan matatapos ang yugto ng panahon na umaakay sa pagdating ng “Mesiyas na Lider.” Binanggit ng hula ang “pitong sanlinggo, gayundin [ang] animnapu’t dalawang sanlinggo”​—may kabuuang 69 na sanlinggo. Binanggit ng ilang salin ng Bibliya na ang mga ito ay, hindi mga sanlinggo na may pitong araw, kundi mga sanlinggo ng mga taon. Ayon sa hula, ito ay “mula sa paglabas ng salita na isauli at muling itayo ang Jerusalem.” Kailan naganap itong “paglabas ng salita”? ang unang buong taon ni Artajerjes bilang tagapamahala. Ngayon ay alam na natin ang pasimula ng hula ni Daniel tungkol sa Mesiyas, samakatuwid nga, 455 B. Samakatuwid nga, bawat sanlinggo ay katumbas ng pitong taon.

Search for ang pagdating ng:

ang pagdating ng-61ang pagdating ng-84

Magkagayunman, isiniwalat ni Jehova kay Daniel ang impormasyon na tutulong upang matukoy ang panahon kung kailan papahiran, o hihirangin, si Jesus bilang Mesiyas, o Kristo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng”